Pirátská vize vzdělávání do roku 2030

BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ 2030

Chceme zvýšit kvalitu vzdělávání a máme plán! Naše školství je trvale podfinancované. Chceme navýšit prostředky na vzdělávání alespoň na 5 % HDP (tj. průměr zemí OECD) a účelně je využít právě na zvyšování kvality vzdělávání.
Čeho chceme dosáhnout ?
  1. Aby vzdělání bylo hodnotou samo o sobě: Vzdělání bude vnímáno jako cesta k plnohodnotnému životu v moderní společnosti, nikoliv jako nutné zlo. Přečtěte si více ...
  2. Zvyšování kvality vzdělávání: Chceme podpořit systém předávání dobré praxe, další vzdělávání pedagogů a vytvoření podmínek pro schopné ředitele s jasnou vizí, včetně snížení administrativy. Přečtěte si více ...
  3. Svobody volby a rozmanitosti: Vzdělávací cestu by si měl určovat sám žák s jeho rodiči z široké palety nabízených forem vzdělávání. Přečtěte si více ...
  4. Moderního vzdělávání pro život v 21. století: Vzdělávání připravuje na život v digitálně propojené společnosti, ve které hraje klíčovou roli schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je. Přečtěte si více ...
  5. Kvalitních škol rozvíjejících potenciál dětí: Hlavním posláním školy je poskytnout co nejlepší vzdělání a plně rozvinout potenciál dítěte. Přečtěte si více ...